Jade

ถ้ากล่าวถึงความเชื่อในเรื่องหยกนั้น มีมานานแล้ว เพราะเป็นอัญมณีที่มีตำนานเชื่อถือและผูกพันกับชีวิตชาวจีนมายาวนาน ตั้งแต่อดีตกาลหลายพันปีมาแล้ว ชาวจีนได้นำ หยก มาใช้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไป โดยมีความเชื่อมาแต่โบราณ ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ประมาณ 7,000 ปีก่อน ว่าหยกนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความมีโชคลาภแก่ผู้ได้ครอบครอง และทำให้อายุยืนยาวอีกด้วย จะเห็นได้จากชาวจีนในสมัยก่อน มักนิยมใช้หยกเป็นเครื่องประดับและเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะช่วยปกป้องให้ปลอดภัยและนำสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิต โดยนิยมให้ลูกหลานของตนเอง พกหยกติดตัวตลอดเวลา ถ้าเป็นเด็กผู้หญิง จะให้สวมกำไลหยก ปิ่นหยก และจี้หยก เป็นต้น แต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะให้พกเครื่องใช้ที่ทำด้วยหยก เรามักจะเห็นคนจีนสูงอายุ ใส่กำไรหยกแล้วไม่ถอดเลย โดยมีความเชื่อว่าถ้าหยกสีขุ่น แสดงว่าสุขภาพไม่ดี ถ้าแตกหรือร้าวจะบอกเหตุร้ายที่จะเกิด นอกจากนี้ในราชวงศ์จีนสมัยก่อน พระเจ้าจักรพรรดินิยม ใช้หยกเป็นตราส่วนพระองค์ แหวน และคฑา เมื่อเสียชีวิตจะนำหยกลงไปฝังด้วยกันกับศพ เพราะมีความเชื่อว่าหยกสามารถรักษาสภาพศพ ไม่ให้เน่าเปื่อยได้ จะเห็นได้จากการขุดพบฉลองพระองค์หรือเสื้อผ้าของจักรพรรดิในราชวงศ์จีนหลายพันปีมาแล้ว