Sapphire

ความเป็นมาของไพลิน Blue Sapphire 
 
Blue Sapphire หรือ ไพลิน มาจากภาษาเปอร์เชีย “Saffir” หรือจากภาษากรีก “Sappheiros” แปลว่า สีน้ำเงิน หรือจากภาษาสันสกฤต “ศนิปฺริย” (ศนิ = พระเสาร์, ปฺริย = ผู้เป็นที่รัก) แปลว่าของมีค่าของเทพแซทเทิร์น (ในเทพปกรณัมโรมัน)  อย่างไรก็ตาม ในภาษาสันสกฤตยังมีคำเรียกแซฟไฟร์สีน้ำเงินว่า “อินฺทฺรนีล” หมายถึง “สีน้ำเงินเหมือนพระอินทร์”
 
ในสมัยอดีตเชื่อกันว่า ไพลินเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดิน สวรรค์ ผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ ก่อให้เกิดความจริงใจและสัจจะต่อบรรดาผู้ครอบครอง และบ้างก็เชื่อว่า ไพลินเป็นอัญมณีสีน้ำเงินที่สามารถดับไฟและความเร่าร้อนได้ เพราะสีน้ำเงินที่ให้ความรู้สึกมั่นคงนั่นเอง
 
ไพลินเป็นหินแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ทำให้สภาพจิตใจสงบ ความคิดปลอดโปร่ง นอกจากนี้ยังเป็นหินที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว เพื่อนฝูง และกับคนทั่วไป มีคุณสมบัติพิเศษ ในการควบคุมตัวเองได้ดี เป็นอัญมณีแห่งสัจธรรม ความดีงาม
 
 
เป็นอัญมณีประจำเดือนกันยายน หรือ ราศีกันย์